03

MODUL
LEADERSHIP

Modul LEADERSHIP je platformou rozvoje a vzdělávání manažerů organizace. Umožní jim nejen naučit se efektivněji pracovat s potenciálem podřízených, aplikovat zásady a prostředky mzdového motivačního systému firmy, ale dokáže také rozvíjet jejich postoje k vlastní odpovědnosti za dosažení vize společnosti a jejich sebe rozvoj.

Modul LEADERSHIP Vám přinese:

Reference

VÝSTUPY MODULU

VYTVOŘENÍ A REALIZACE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO MANAŽERY

Výstupem je vzdělávací program rozvíjející ty kompetence jednotlivých účastníků, které směřují k dosahování dlouhodobé strategie společnosti v přístupu k vedení a motivaci pracovníků. Realizací vzdělávacího programu dochází k zvyšování znalostí a dovedností v oblasti motivace a leadershipu jednotlivých manažerů.

REALIZACE INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ
(COACHING, MENTORING)

V případě potřeby individuálního řešení rozvoje konkrétních účastníků je možné realizovat specifické rozvojově vzdělávací metody. Ty dovolují intenzivně pracovat na rozvoji pracovníka, maximalizovat učební komfort (tempo, zaměření, ochrana soukromí) a využívat metody směřující k dlouhodobé schopnosti seberozvoje a autonomního řízení.

EVALUACE VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Výstupem je posouzení úspěšnosti vzdělávacích aktivit ve vztahu k jejich vzdělávacím cílům. Součástí je také posudek manažerských preferencí a fixací na jednotlivé vůdcovské styly.

DŮVĚRA A MANAŽERSKÝ PŘÍSTUP

Graf - DŮVĚRA A MANAŽERSKÝ PŘÍSTUP

PREFERENCE VEDENÝCH

Graf - PREFERENCE VEDENÝCH