01

MODUL
VIZE

Každá cesta na vrchol začíná vizí. Stejné je to i u způsobu práce s lidskými zdroji.
Co je nám ale platná sebelépe napsaná vize, pokud s ní nejsou ztotožnění klíčoví firemní
hráči, tzn. manažeři organizace, kterým je tento modul především určen.

Modul VIZE Vám přinese:

Reference

VÝSTUPY MODULU

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Pomůžeme Vám vytvořit vizi řízení lidských zdrojů tak, aby komplexní práce s lidmi ve Vaší společnosti podporovala jejich vnitřní motivaci a angažovanost. Vize v našem pojetí není žádný formální dokument, ale moderní nástroj, který umožňuje sjednotit manažerské chápání práce s motivací lidí a umožňuje maximální využití potenciálu a mistrovství lidí uvnitř organizace.

AKČNÍ PLÁN K NAPLŇOVÁNÍ VIZE

Účelem tohoto výstupu je pojmenování důležitých aspektů, které je nutné zohlednit při řízení změny organizace od současného stavu ke stavu naplňující vizi organizace prostřednictvím motivace lidí, organizace práce a řízení jednotlivých HR procesů organizace.

WORKSHOP S MANAŽERY

Cílem tohoto výstupu je zapojení manažerů do sdílení vize všemi pracovníky organizace, jejich zapojení do prosazování žádoucí vize a budování hodnot organizace.

Poměr angažovaných a neagažovaných zaměstnanců ovlivňuje úspěch firmy

Graf angažovanosti - nejúspěšnější firmy světa
Nejúspěšnější firmy světa
Graf angažovanosti - nejúspěšnější firmy světa
Průměrné firmy světa
 
 
angažovaní zaměstnanci
 
 
neangažovaní zaměstnanci
 
 
zaměstnanci aktivně působící proti firmě